Findl Ladislav

Odborník

E-mail: lfbox@seznam.cz

Účasť na zasadnutiach

2023
25.01.2023 - Komisia životného prostredia, dopravy, výstavby, územného plánu a pre podporu vinohradníctva - prítomný