Ing. Bielko Viktor

Odborník

E-mail: viktor.bielko@gmail.com

Účasť na zasadnutiach

2023
11.09.2023 - Komisia finančná a majetková - ospravedlnený
12.06.2023 - Komisia finančná a majetková - ospravedlnený
24.04.2023 - Komisia finančná a majetková - prítomný
13.03.2023 - Komisia finančná a majetková - prítomný
30.01.2023 - Komisia finančná a majetková - prítomný