Zasadnutia

Dátum Zasadnutie Číslo Uznesenia
22.08.2018 Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy (2014 - 2018) 6
20.08.2018 Komisia sociálna a bytová (2014 - 2018) 7
20.08.2018 Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva (2018 - 2022) 6
26.06.2018 Miestne zastupiteľstvo (2014 - 2018) 4
12.06.2018 Rada miestneho zastupiteľstva (2018 - 2022) 4
06.06.2018 Komisia sociálna a bytová (2014 - 2018) 6
04.06.2018 Komisia finančná a majetková (2014 - 2018) 5
31.05.2018 Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy (2014 - 2018) 5
28.05.2018 Komisia sociálna a bytová (2014 - 2018) 5
25.05.2018 Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva (2018 - 2022) 5
15.05.2018 Miestne zastupiteľstvo (2014 - 2018) 3
02.05.2018 Rada miestneho zastupiteľstva (2018 - 2022) 3
23.04.2018 Komisia finančná a majetková (2014 - 2018) 4
18.04.2018 Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy (2014 - 2018) 4
16.04.2018 Komisia sociálna a bytová (2014 - 2018) 4
16.04.2018 Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva (2018 - 2022) 4
03.04.2018 Miestne zastupiteľstvo (2014 - 2018) 2
20.03.2018 Rada miestneho zastupiteľstva (2018 - 2022) 2
12.03.2018 Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva (2018 - 2022) 3
12.03.2018 Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy (2014 - 2018) 3
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »