Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy - 7. zasadnutie 26.09.2018