Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy - 4. zasadnutie 18.04.2018