Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy - 5. zasadnutie 31.05.2018