Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva - 6. zasadnutie 20.08.2018