Štulrajter Radko

Odborník

E-mail: radko.stulrajter@gmail.com

Účasť na zasadnutiach

2024
04.06.2024 - Komisia školská a sociálna - prítomný
16.04.2024 - Komisia školská a sociálna - prítomný
05.03.2024 - Komisia školská a sociálna - prítomný
17.01.2024 - Komisia školská a sociálna - prítomný
2023
21.11.2023 - Komisia školská a sociálna - prítomný
17.10.2023 - Komisia školská a sociálna - prítomný
05.09.2023 - Komisia školská a sociálna - prítomný
06.06.2023 - Komisia školská a sociálna - prítomný
18.04.2023 - Komisia školská a sociálna - prítomný
07.03.2023 - Komisia školská a sociálna - prítomný
24.01.2023 - Komisia školská a sociálna - ospravedlnený