Štulrajter Radko

Odborník

E-mail: radko.stulrajter@gmail.com

Účasť na zasadnutiach

2023
18.04.2023 - Komisia školská a sociálna - prítomný
07.03.2023 - Komisia školská a sociálna - prítomný
24.01.2023 - Komisia školská a sociálna - ospravedlnený