Komisia školská a sociálna - 3. zasadnutie 07.03.2023