Komisia školská a sociálna - 7. zasadnutie 17.10.2023