Komisia školská a sociálna - 4. zasadnutie 18.04.2023