PhDr. Homolová Mária

Odborník

E-mail: maruska.homolova@gmail.com

Účasť na zasadnutiach

2023
18.04.2023 - Komisia školská a sociálna - prítomný
07.03.2023 - Komisia školská a sociálna - prítomný
24.01.2023 - Komisia školská a sociálna - prítomný