PhDr. Homolová Mária

Odborník

E-mail: maruska.homolova@gmail.com

Účasť na zasadnutiach

2023
24.01.2023 - Komisia školská a sociálna - prítomný