Ing. Krištofič Michal, doc., CSc

Odborník

E-mail: michalkristofic5@gmail.com

Účasť na zasadnutiach

2021
16.11.2021 - Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva - ospravedlnený
12.10.2021 - Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva - prítomný
07.09.2021 - Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva - prítomný
2019
27.08.2019 - Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva - prítomný
14.05.2019 - Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva - prítomný
06.03.2019 - Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva - prítomný