Ing. Kalmárová Lucia

Odborník

E-mail: lucia.kalmarova@gmail.com

Účasť na zasadnutiach

2023
24.01.2023 - Komisia školská a sociálna - prítomný