Ing. Kalmárová Lucia

Odborník

E-mail: lucia.kalmarova@gmail.com

Účasť na zasadnutiach

2023
05.09.2023 - Komisia školská a sociálna - prítomný
06.06.2023 - Komisia školská a sociálna - prítomný
18.04.2023 - Komisia školská a sociálna - prítomný
07.03.2023 - Komisia školská a sociálna - prítomný
24.01.2023 - Komisia školská a sociálna - prítomný