RNDr. Kadlečík Jozef

Poslanec

Počet hlasov: 507
E-mail: sk@sk.sk