RNDr. Kadlečík Jozef

Poslanec

Počet hlasov: 507
Telefón: 0915 729 427
E-mail: jozef.kadlecik@centrum.sk

Účasť na zasadnutiach

2022
27.09.2022 - Miestne zastupiteľstvo (2018 - 2022) - ospravedlnený
07.09.2022 - Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy (2018 - 2022) - prítomný
06.09.2022 - Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva (2018 - 2022) - prítomný
28.06.2022 - Miestne zastupiteľstvo (2018 - 2022) - prítomný