Maniková Lucia

Odborník

E-mail: manikova.lucia112@gmail.com

Účasť na zasadnutiach

2024
16.04.2024 - Komisia kultúrna a športová - ospravedlnený
05.03.2024 - Komisia kultúrna a športová - prítomný
17.01.2024 - Komisia kultúrna a športová - prítomný
2023
21.11.2023 - Komisia kultúrna a športová - prítomný
17.10.2023 - Komisia kultúrna a športová - ospravedlnený
05.09.2023 - Komisia kultúrna a športová - prítomný
06.06.2023 - Komisia kultúrna a športová - ospravedlnený
17.04.2023 - Komisia kultúrna a športová - prítomný
08.03.2023 - Komisia kultúrna a športová - ospravedlnený
25.01.2023 - Komisia kultúrna a športová - prítomný