Maniková Lucia

Odborník

E-mail: manikova.lucia112@gmail.com

Účasť na zasadnutiach

2023
17.04.2023 - Komisia kultúrna a športová - prítomný
08.03.2023 - Komisia kultúrna a športová - ospravedlnený
25.01.2023 - Komisia kultúrna a športová - prítomný