Kovačič Branko

Odborník

E-mail: bkovacic@chello.sk

Účasť na zasadnutiach

2023
17.04.2023 - Komisia kultúrna a športová - prítomný
08.03.2023 - Komisia kultúrna a športová - prítomný
25.01.2023 - Komisia kultúrna a športová - ospravedlnený