Bod č. 7

Návrh na zníženie výšky nájomného za NP v bytovom dome Kadnárova 51, 53, 55, ako prípad hodný OZ


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.