Bod č. 7

Návrh na zmenu nájomcu NP na Dopravnej ul. č. 57 v Bratislave-Rači, ako prípad hodný OZ (Ing. Vojtech Bugár – ProBUG)


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.