Pokosenie a vyklčovanie náletov topoľa pred KS Impulz (Dopravná ul.)

Žiadam týmto o vyklčovanie kríkov (mladých topoľov), ktoré vyrástli v priebehu uplynulej sezóny po vyrezaní mohutných topoľov plynármi v jarných mesiacoch. V súčasnosti už mladina dosahuje výšku vyše 2m a stáva sa zdrojom odpadkov. Vzrastlá hustá zeleň tiež bráni prechodu k oplotenému kurtu v tesnej blízkosti, ako aj vstupu na trávnatú plochu obkolesenú lavičkami. Za zmienku stojí aj fakt, že ak sa chceli pracovníci SPP vyhnúť vyrezaním dospleých topoľov porušeniu plynovodných potrubí koreňovou sústavou, je zrejmé, že im tento zámer zrejme nevyšiel, lebo na pňoch vyťažených stromov vyrašilo množstvo mladých výhonkov, t.z. koreňový systém naďalej žije a produkuje novú biomasu.