Bod č. 9

Návrh na udelenie súhlasu MZ so zámerom odkúpenia budovy na Novohorskej ulici


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.