Bod č. 20

Správa o výsledku kontroly prevodov nehnuteľného majetku mestskej časti Bratislava-Rača podľa 18f ods. 1 písm. i) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktorého všeobecná hodnota majetku prevýšila 20 000 eur


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.