Bod č. 13

Návrh na predĺženie doby nájmu nebytových priestorov na Kadnárovej ul. č. 51 – 55 (Slovenská pošta) ako prípad hodný osobitného zreteľa


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.