Bod č. 6

Návrh stanoviska MZ MČ k návrhu VZN HM SR Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa VZN HM SR o dani z nehnuteľností


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.