Bod č. 12

Kontrola dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru podľa § 223 zákona č.311/2001 Z. z. Zákonníka práce v platnom znení, uzatvorených v roku 2022 - MÚ MČ Bratislava-Rača


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.