Bod č. 11

Návrh na predĺženie platnosti uznesenia MZ MČ Bratislava-Rača č. UZN 221/25/10/16/P zo dňa 25.10.2016 na odpredaj nebytového priestoru na Peknej ceste 9-11, v zmysle § 9a ods. 8 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.