Bod č. 11

Návrh na predĺženie platnosti uznesenia MZ MČ Bratislava-Rača č. UZN 370/12/12/17/P zo dňa 12.12.2017 na odpredaj nebytového priestoru – garáže na Karpatskom námestí 7, 8, 9, 10, 10A


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.