Bod č. 5

Vytvorenie poradovníka uchádzačov podľa získaných bodov a následné pridelenie obecného nájomné bytu - 2-garsónka na ulici Pekná cesta


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.