Bod č. 17

Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2019, informácia o úpravách rozpočtu v právomoci starostu


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.