Bod č. 4

Návrh na prenájom nebytových priestorov v kultúrnom stredisku na Žarnovickej ul. č. 7, ako prípad hodný OZ (Mestský parkovací systém, spol. s r.o.)


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.