Bod č. 5

Návrh na predĺženie doby nájmu nebytových priestorov v dome služieb na Dopravnej ul. č. 57, ako prípad hodný OZ (Goba s.r.o.)


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.