Plán termínov zasadnutí Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača a plán stretnutí poslancov mestskej časti Bratislava-Rača s obyvateľmi na rok 2023