Bod č. 24

Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2019. Stanovisko miestnej kontrolórky k návrhu záverečnému účtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2019


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.