Bod č. 9

Návrh na zmenu uznesenia MZ MČ Bratislava-Rača č. UZN 152/26/09/23/P zo dňa 26.09.2023 na výpožičku nebytových priestorov červenej lisovne NKD


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.