Bod č. 7

Návrh VZN č. 5/2024 o určení spádových oblastí materských škôl pre deti s povinným predprimárnym vzdelávaním v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rača


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.