Bod č. 6

Návrh VZN č. 4/2024 o určení školských obvodov (spádových oblastí) základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rača


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.