Bod č. 10

Návrh na predĺženie platnosti uznesenia MZ MČ Bratislava-Rača č. UZN 132/27/06/23/P zo dňa 27.06.2023 na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. č. 4741/2 a prevod pozemkov parc. č. 4741/5, 6, 11-19, 22 a 23


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.