Bod č. 9

Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č.3/2016 v znení VZN č. 7/2017 a VZN č. 5/2018 – oblasť sociálne veci


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.