Bod č. 13

Návrh na určenie náhradníkov uprázdnených mandátov poslancov v dôsledku zániku mandátov niektorých poslancov v radách škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava – Rača


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.