Bod č. 2

Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Rača


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.