Bod č. 6

Návrh na podnájom časti pozemku parc. č. 4678/1, ako prípad hodný OZ (ROYAL MEDIC HEALTH CARE, s. r. o.)


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.