Bod č. 16

Voľba prísediaceho pre Okresný súd Bratislava III na funkčné obdobie rokov 2017 - 2021


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.