Bod č. 12

Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 - oblasť kultúra


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.