Bod č. 7

Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rady školy pri Materskej škole Pri Šajbách 22A


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.