Bod č. 5

Návrhy na zmeny a doplnenia zriaďovacích listín a ich dodatkov materských a základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rača


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.