Bod č. 15

Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 v znení VZN č. 7/2017 - oblasť šport


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.