Bod č. 14

Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 v znení VZN č. 7/2017 - oblasť kultúra


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.