Bod č. 7

Návrh VZN č. 2/2023 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území mestskej časti Bratislava-Rača počas volebnej kampane


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.