Bod č. 4

Návrh VZN MČ Bratislava-Rača č. .../2020 o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rača


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.